Latest UpdatesNgā Pūrongo

Check out our latest updates on events, services, and community news.

Powhiri for New Manukura Hauora

27 May 2022

Mai ia Mahurangi ki ngā Kurī-a-Whārei, nei te Tara o te Ika a Maui e tū ake nei.

Takoto ai te marino horahia i waho rā,

Haere mai ki Hauraki he aute tē āwhea...

In April 2022, Te Korowai Hauora o Hauraki Chairperson Harry Mikaere, announced the appointment of Tammy Dehar (Ngāti Tamaterā, Ngāti Maru) as Manukura Hauora.  It was finally on Tuesday 24 of Haratua (May), where Te Korowai Hauora o Hauraki whānui had the pleasure of formally welcoming Tammy, supported by her whānau and wider whānau whānui, into her role with Te Korowai Hauora o Hauraki.

During the pōwhiri, Te Korowai Hauora o Hauraki Board Member Korohere Ngapo acknowledged the occasion as a celebration “He kaupapa hurō, harikoa tēnei nā hei whakakōtahi i a tātou nā te mea kua hoki tonu mai tēnei Amokura ki tōnā kainga”

Korohere then acknowledged the tremendous leadership of Riana Manuel, as our previous Manukura Hauora who has gone on to lead the Māori Health Authority, and expressed great thanks to Taima Campbell, as the interim Manukura Hauora, for her continuing to guide the kaupapa.  In closing he then welcomed our new Manukura Hauora, Tammy Dehar, home.

“Ka titiro ake ki ēnei wahine, mana wahine nei, e arahi ana i a tātou Māori mā, nā reira me mihia rātou.”

The pōwhiri highlighted all of Tammy’s achievements and celebrated the exciting pathway ahead not only in her new role as Manukura Hauora, but for all here in Hauraki.

Pito Hauora Launches for Everyone in Hauraki Rohe

20 Jun 2022
Uakina atu rā taku waka i te one ki Te Whitianga-nui-a-Kupe,  ka tere atu rā ki ngā au o Tikapa moana – Marutūāhu tāngata, Marutūāhu kowhao rau.   Ka ū taku waka ki Kāwhia Moana, Kāwhia tangata e. Toia mai rā te kete rukuruku a Whakaotirangi. Ko Mōkau ki runga, Read more

Powhiri for New Manukura Hauora

27 May 2022
Mai ia Mahurangi ki ngā Kurī-a-Whārei, nei te Tara o te Ika a Maui e tū ake nei. Takoto ai te marino horahia i waho rā, Haere mai ki Hauraki he aute tē āwhea... In April 2022, Te Korowai Hauora o Hauraki Chairperson Harry Mikaere, announced the appointment of Tammy Read more

Tammy Dehar Appointed as Manukura Hauora

20 Apr 2022
Ngā puke ki Hauraki ka tarehua E mihi ki te whenua E tangi ki nga tangata Ko Moehau ki tai                                                Ko Te Aroha ki uta Ko Tikapakapa te moana Ko Hauraki te whenua Ko Marutuahu te tangata Tihei Mauri Ora   Te Korowai Hauora o Hauraki Chairperson Harry Mikaere Read more

Protect Yourself and Your Whānau this Winter

13 Apr 2022
We have free Flu vaccinations available now for our enrolled whānau if you’re: • pregnant (any trimester) • Māori and Pacific aged 5 years or older • for children aged 4 years or under who have a history of significant respiratory illness, such as asthma, RSV, bronchitis or pneumonia • Read more

Our CookbookKia Kaha Te Kai. Enjoy!

The team at Te Korowai Hauora o Hauraki have collected together recipes that our own whānau love, that are quick and easy to make, and don’t cost too much.

Some are old favourites that you’ll recognise, but with a few changes to fit the healthy kai kaupapa. There are also some new ideas for when you feel like a change.
Download the Cookbook here.

Publications & Resources

Pānui/Newsletter: Kōrero o te Wā

Please click the link to download our quarterly pānui/newsletter.

Previous copies are available upon request. Contact kiaora@korowai.co.nz to request a copy.

Community Health Survey

For more information on our latest community health survey, please click here to view the survey results.

Previous copies are available upon request. Contact kiaora@korowai.co.nz to request a copy.